mediaView interactiveView autoRun pdfView webView

Správa, monitoring, aktualizace, rozvoj

Okamžitý přehled, monitoring činnosti, poskytování podpůrných provozních služeb a správu interaktivních kioskových aplikací poskytují řídící systémy. Základní dělení je na lokální a serverový systém.

Lokální řídící systém multimediálních prezentací

 • řídící systém není viditelný v operačním systému, minimálně zatěžuje PC
 • spouští aplikace nastavitelné v konfiguračním souboru
 • simuluje kioskový režim – hlídá zda je zvolená aplikace spuštěna a stabilní
 • zamezuje neoprávněným vstupům do počítače
 • umožňuje vzdálený update a reset aplikací
 • udržuje vybrané aplikace na popředí v multitaskingovém prostředí
 • řídící systém umožňuje nastavit vypnutí PC nebo jeho reset
 • vytváří log chodu aplikací pro účely debugingu a správy PC
 • archivuje a rotuje logy, vytvářené při běhu aplikací
 • poskytuje další programovatelné služby

Serverový řídicí systém

Řídící systém přináší našim klientům detailní přehled o provozu interaktivních prezentací a poskytuje jim potřebnou podporu. Některé vlastnosti sytému:

 • poskytuje rozhraní pro správu systému na standardním portu HTTP, tj. je přístupný skrze běžný internetový prohlížeč v počítačové síti
 • obsahuje správu uživatelů, jejich hesel a nastavení oprávnění
 • umožňuje definovat PC a kontrolu běhu spuštěných aplikací a prezentací
 • zajišťuje sběr dat z aplikací a jejich zpracovávání (stav aplikací, požadavky na rozesílání emailů apod)
 • vytváří sofistikované statistiky o provozu aplikací pro marketingové a obchodní účely
 • nabízí využití dalších více než 70 připravených aplikací pro vaše účely

Monitoring multimediálních prezentací, internetových aplikací a software zahrnuje například informace:

 • jak dlouho je spuštěna prezentace na daném počítači
 • zda a kdy byla naposledy ovládána uživatelem
 • odhad počtu uživatelů prezentace dle dílčích prodlev v ovládání
 • monitoring ovládání aplikací uživateli (na úroveň jednotlivých kliknutí / doteků)
 • detekce možných problému uživatelského ovládání
 • doba strávená uživateli v aplikacích, jednotlivých obrazovkách apod.
 • celkové údaje o fungování sledovaného software a jeho spolehlivosti

Řídící systém lze upravit volitelně také do podoby CMS, nástroje vzdálené správy obsahu či reklamních textů a ploch a nebo systému pro rozvoj software, shromažďování požadavků na vývoj a úpravy, sledování plnění jednotlivých požadavků apod. Díky cenné zpětné vazbě lze efektivně řídit rozvoj kioskových řešení.

Multimedialnikiosky.cz
Člen skupiny CZECH MULTIMEDIA GROUP
CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE DABING.CZ CZECH KIOSK CZECH FILM REKLAMNÍ SPOT.CZ DATABÁZE HLASŮ.CZ MULTIMEDIÁLNÍ KIOSKY.CZ ANALYZER BEZPEČNÁ KOMUNIKACE