mediaView interactiveView autoRun pdfView webView

Řídící systém IMPCS

Řídící systém IMPCS je serverová aplikace na bázi Intrexx Xtreme, která poskytuje služby interaktivním aplikacím a zajišťuje přehled o jejich provozu. Hlavní přednosti:

 • poskytuje rozhraní pro správu systému na standardním portu HTTP, tj. je přístupný skrze běžný internetový prohlížeč v počítačové síti
 • obsahuje správu uživatelů, jejich hesel a nastavení oprávnění
 • umožňuje definovat PC a kontrolu běhu spuštěných aplikací a prezentací
 • zajišťuje sběr dat z aplikací a jejich zpracovávání (stav aplikací, požadavky na rozesílání emailů apod)
 • vytváří sofistikované statistiky o provozu aplikací pro marketingové a obchodní účely
 • nabízí využití dalších více než 70 připravených aplikací pro vaše účely
 • eviduje obsah definovaných částí prezentací (text, obrázky a další prvky)
 • umožňuje editaci textů včetně jazykových mutací
 • zajišťuje distribuce změn do cílových PC s prezentacemi

Monitoring multimediálních prezentací, internetových aplikací a software zahrnuje například informace:

 • jak dlouho je spuštěna prezentace na daném počítači
 • zda a kdy byla naposledy ovládána uživatelem
 • odhad počtu uživatelů prezentace dle dílčích prodlev v ovládání
 • monitoring ovládání aplikací uživateli (na úroveň jednotlivých kliknutí / doteků)
 • detekce možných problému uživatelského ovládání
 • doba strávená uživateli v aplikacích, jednotlivých obrazovkách apod.
 • celkové údaje o fungování sledovaného software a jeho spolehlivosti

Řídící systém lze upravit volitelně také do podoby CMS, nástroje vzdálené správy obsahu či reklamních textů a ploch a nebo systému pro rozvoj software, shromažďování požadavků na vývoj a úpravy, sledování plnění jednotlivých požadavků apod.

Poptejte tento software

Multimedialnikiosky.cz
Člen skupiny CZECH MULTIMEDIA GROUP
CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE DABING.CZ CZECH KIOSK CZECH FILM REKLAMNÍ SPOT.CZ DATABÁZE HLASŮ.CZ MULTIMEDIÁLNÍ KIOSKY.CZ ANALYZER BEZPEČNÁ KOMUNIKACE